RADONOVÝ PRŮZKUM

S našimi externími spolupracovníky zajišťujeme stanovení radonového indexu pozemku pro:
- novostavby rodinných domů, bytových komplexů a halových objektů před výstavbou - jako podklad pro návrh preventivních opatření proti pronikání radonu z podloží
- měření objemové aktivity radonu v objektech - před kolaudací, před rekonstrukcí stávajících objektů