Inženýrsko-geologické       průzkumy

- realizace inženýrsko-geologických a hydrogeologických rešerší
- realizace orientačních průzkumů
- realizace předběžných průzkumů
- realizace podrobných průzkumů
- realizace doplňkových průzkumů

= pro projektovou přípravu rodinných domů, bytových komplexů, halových objektů, dále pro inženýrské stavby - silnice, kanalizace, vodovody, plynovody,....
= posouzení těžitelnosti a rozpojitelnosti zemin a hornin. Posouzení vytěžených zemin z hlediska vhodnosti pro zpětné zásypy / násypy.