Hydrogeologické průzkumy

- posouzení likvidace srážkových i odpadních vod vsakováním do geologického (zeminového)     prostředí
- pasportizace studní (jímacích objektů)
- posudky pro legalizaci průzkumných hydrogeologických vrtů (studní)
- projekty studní - vrtané, šachtové (kopané), posudky pro tepelná čerpadla