Geodetické práce

S našimi externími spolupracovníky zajišťujeme veškeré geodetické práce - např. geometrické plány, výškopisy a polohopisy, dělení pozemků, vytyčení staveb